Giới thiệu

Hiệp hội vận tải Hải Phòng được thành lập theo Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 và Quyết định số 08/QĐ-CT ngày 04/1/2021 của UBND Thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Điều lệ và công nhận ông Lê Văn Tiến chức danh Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hải Phòng. Tiền thân của Hiệp hội vận tải Hải Phòng là Hiệp hội vận tải hàng hoá đường bộ Hải Phòng, được thành lập năm 2003 theo Quyết định của Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam. Trải qua 17 năm hoạt động, Hiệp hội đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, nhận được nhiều Bằng khen, giấy khen của Bộ GTVT, UBND TP Hải Phòng và các Sở ngành…. Thực hiện Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, Thông tư số 03/2013/TT-BNV, ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Ngày 19/2/2020 Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam đã ra Quyết định giải thể Hiệp hội vận tải hàng hoá đường bộ Hải Phòng.

Đại hội Lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào tháng 11/2020 đã bầu BCH Hiệp hội gồm 29 uỷ viên trong đó 11 uỷ viên Thường vụ (01 Chủ tịch và 05 Phó chủ tịch) là Chủ tịch, Giám đốc các doanh nghiệp. Hiệp hội vận tải Hải Phòng là tổ chức xã hội nghề nghiệp, là tập hợp của các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải ô tô hoặc có liên quan đến ngành, lĩnh vực vận tải hàng hoá, hành khách, taxi, bến xe, bến bãi, dịch vụ vận tải cảng biển … tự nguyện thành lập nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, hợp tác quốc tế và phát triển kinh tế trong lĩnh vực vận tải trong phạm vi cả nước, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của hội viên nhằm xây dựng, phát triển ngành vận tải cả nước nói chung và vận tải Hải Phòng nói riêng, qua đó góp phần thúc đẩy sự nghiệp hiện đại hoá đất nước trong thời kỳ cách mạng khoa học 4.0 và chuyển đổi số.

Hiện nay, Hiệp hội có gần 200 hội viên đang hoạt động trong và ngoài địa bàn thành phố, có 02 chi hội chuyên ngành Chi hội vận tải hàng siêu trường siêu trọng và Chi hội Đại lý Thủ tục hải quan và Dịch vụ vận tải cảng biển. Để giúp việc cho BCH và giải quyết công việc của Hiệp hội, Hiệp hội đã thành lập các bộ phận Văn phòng, Ban pháp chế, Ban Tài chính.

Kế thừa và phát huy những thành tích mà Hiệp hội vận tải hàng hoá đường bộ Hải Phòng đạt được, Hiệp hội vận tải Hải Phòng tiếp tục phấn đấu xây dựng và trưởng thành, đặc biệt từ sau Đại hội Lần thứ nhất năm 2020 đến nay, Hiệp hội và các doanh nghiệp Hội viên đã từng bước vượt qua khó khăn sau đại dịch Covid19 và ảnh hưởng của xung đột chiến tranh Nga – Ukraine. Đảm bảo công ăn việc làm, đời sống người lao động tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước.

Nhiệm vụ trong thời gian tới: Hiệp hội luôn đặt công tác trọng tâm, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. Tham gia góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền hướng dẫn Hội viên thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thực sự là cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước, là địa chỉ tin cậy của hội viên. Tạo sự đoàn kết, thống nhất và không ngừng đổi mới, xây dựng Hiệp hội ngày càng phát triển bền vững.

Các tin đã đưa

HỘI VIÊN