Hiệp hội vận tải Hải Phòng tham dự Hội nghị Đối thoại giải quyết kiến nghị doanh nghiệp lĩnh vực công thương - chuyên đề Dịch vụ Logistics, chiều 25/10/2023. Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở Công thương chủ trì Hội nghị.

HỘI VIÊN