Kính gửi các Doanh nghiệp vận tải Thư mời của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn dự buổi làm việc về giải pháp vận tải đường thuỷ nội địa của Tâng cảng Sài Gòn tại khu vực phía bắc

HỘI VIÊN